กล่องอาหาร ปลีก/ส่ง

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย...เราห่วงใยคุณ

ผลิตจากกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร เคลือบพลาสติกพอลิเอธิลีน สำหรับสัมผัสอาหาร ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย

นำเข้าไมโครเวฟได้
ที่กำลังไฟไม่เกิน 800 วัตต์ นาน 5 นาที
บรรจุอาหารได้ 100 องศาเซลเซียส ไม่ละลาย

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย
สัมผัสอาหารได้ ผลิตจากเยื่อธรรมชาติ
ปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย

Scroll to Top